Sónar+D Innovation Challenge 2019

Innovació Col·laborativa

El Sónar+D Innovation Challenge (SIC) és la plataforma per repensar el futur basat en la col·laboració oberta entre empreses i creadors amb talent de diferents àmbits. Les empreses proposen reptes als creadors i col·laboren per produir prototips disruptius presentats a Sónar+D.

Patrocina un Challenge

Els reptes són preguntes obertes presentades a la comunitat creativa capdavantera dins de la indústria creativa. No han de ser reptes exclusivament tecnològics, sinó que també poden estar motivats per raons artístiques o de marca. Visita la secció de reptes anteriors per a veure com van transcórrer les darreres edicions del Sónar Innovation Challenge.

 

Els reptes poden esta patrocinats per empreses, universitats, marques o altres entitats. Patrocinar un repte et permet:

  • Exhibir i utilitzar les teves innovacions tecnològiques en un entorn creatiu
  • Presència i difusió de la teva marca mitjançant els canals de Sónar+D
  • Networking i oportunitats de negoci, inclosa la participació en sessions Meet the Expert i workshops
  • Estar en contacte amb talents de primer nivell de diferents caps creatius. Oportunitats de captació
  • Espai d'exposició a Sónar+D
  • 3 acreditacions per gaudir de Sónar i Sónar+D

Challenges 2018

Creative prototypes to display and raise awareness about hearing loss by Amplifon
Amplifon va reptar els participant a explorar maneres de crear consciència sobre la pèrdua auditiva dissenyant i construint prototips creatius que permetessin a usuaris de diferents edats experimentar, visualitzar i detectar pèrdues d'audició així com a entendre millor què es perd quan es pateix aquest tipus de pèrdua. Mira el resultat.

 

Empowering Artists and Creators: Transforming the Music Industry with Blockchain-based Funding by Utopia Music
Utopia Music va reptar als creadors a investigar, idear, testejar i prototipar una plataforma descentralitzada de funding basada en blockchain. Mira el resultat.

 

The Composer’s Assistant by Jukedeck
Jukedeck va reptar els creadors a crear eines d'alt nivell per ajudar els músics en el procés de composició fent servir l'API de Jukedeck. Mira el resultat.

 

The future of education by Alpha
Alpha va reptar als creadors a idear i repensar el futur de l'educació. Mira el resultat.

 

Music learning tools for people with motor disabilities by the Music Technology Group
El MTG va reptar els participants a explorar mètodes d'ensenyament per aprendre a interpretar melodies i ritmes a través del moviment dels ulls i el cap, utilitzant l’EyeHarp. Mira el resultat.

Challenges 2017

The enhanced DJ assistant by the Music Technology Group

El MTG va reptar els participant a crear un sistema user-friendly, visualment atractiu i inspirat en la música per a què els DJ remesclessin col·leccions musicals com mai no ho havien fet. Aquí tens els resultats d'aquest repte.

 

Context-aware music flow by Deezer

El MTG va reptar els participant a crear un sistema user-friendly, visualment atractiu i inspirat en la música per a què els DJ remesclessin col·leccions musicals com mai no ho havien fet. Aquí tens el resultat.

 

Instruments for interacting with CC audio by Audio Commons

Audio Commons va reptar els participants a construir un instrument musical que aprofités al màxim les col·leccions d'àudio online i les seves eines d'anàlisi de so. Aquí tens els resultats d'aquest repte.

 

VR experiences for in-flight entertainment by Inflight VR

Inflight VR, juntament amb Airbus, van reptar els participants a desenvolupar idees enginyoses per aquells passatgers d'avió que volguessin endinsar-se en mons virtuals durant el vol. Aquí tens els resultats d'aquest repte.

 

Music beyond sound by Red Bull Amaphiko

Red Bull Amaphiko va reptar els participants a desenvolupar un invent que traduís la música en experiències visuals i tàctils, i que permetés aprendre a tocar o composar música a persones amb discapacitat auditiva. Aquí tens els resultats.

 

Affective tech <3 shared music experiences by Teosto Futures Lab and the Nemo project

Teosto i NEMO Project van reptar els participants a trobar una solució que calibrés i fes servir biosenyals relacionats amb les emocions per augmentar el caliu en experiències musicals compartides.Aquí tens els resultats d'aquest repte.

Challenges 2016

Expressive gaming experience through gesture Interaction by RAPID-MIX

RAPID-MIX va reptar els participants a crear una experiència innovadora de joc (o a millorar-ne una d'existent) mitjançant l'ús de sistemes interactius de reconeixement gestual. Aquí tens els resultats d'aquest repte.

 

Collective smartphone experience by RAPID-MIX and Cosima

RAPID-MIX, juntament amb Cosima, van reptar els participants a crear una experiència sonora per a una munió de gent que acabés participant espontàniament en una actuació col·laborativa, una instal·lació o una passejada amb acompanyament sonor, fent servir els seus telèfons mòbils intel·ligents. Aquí tens els resultats.

 

Augmented experience in electronic music festivals by Absolut Labs

Absolut Labs va reptar els participants a revitalitzar la manera en què vivim els festivals de música electrònica, tant a sobre com sota de l'escenari, mitjançant la fusió de música, art i tecnologia, promocionant noves formes de connexions socials i musicals. Aquí tens els resultats d'aquest repte (equip 1, equip 2).

 

Collaborative music listening by Deezer

Deezer va reptar els participants a aprofundir en l'audició musical col·laborativa i a desenvolupar un sistema que monitoritzés el comportament grupal, per a generar i controlar en directe una llista de reproducció musical col·laborativa. Aquí tens els resultats d'aquest repte.