Algorismes i patrons, una introducció al live coding i la algorave colaborativa