Push 1 stop

Visualista

Cadie Desbiens-Desmeules, més coneguda com Push 1 stop, és una de les visualistes més sol·licitades del moment. El seu treball es desplega en formats diferents, des de la instal·lació als entorns immersius passant pel directe.
El so és una part clau en el seu procés de creació, traduint-lo en imatge i exposant al públic a la bellesa visual de les formes sòniques.
Push 1 stop idealitza els ordinadors com si fossin col·laboradors humans i experimenta minuciosament amb l'equilibri entre els comportaments informàtics caòtics i l'error humà.

Stage+D (P4. Level 1)