Ben Cerveny

Dissenyador i estrateg

Durant gairebé 25 anys Ben Cerveny ha treballat com a executiu, estrateg, i dissenyador en el context dels sistemes operatius, aplicacions mèdia, serveis web, productes, l'entorn urbanístic i els jocs digitals. En l'actualitat, està creant una fundació per a ajudar les ciutats i altres organitzacions públiques en el que ell anomena “Codi Públic”, programari i normatives obertes, llegibles i útils a una escala cívica. Amb anterioritat, va ser “design fellow” a Samsung, dirigint un projecte sobre entorns programables a escala domèstica. Prèviament, va ajudar a dissenyar el joc multijugador massiu que es va convertir en Flickr (ell mateix li va posar el nom), va fundar el Experience Design Lab en Frogdesign, i va ser CEO de Bloom Studios, la seva app de visualització de dades per a iPad va ser adquirida per la Smithsonian Institution.

Sónar+D Auditorium by SEAT (P5. Level 1)