Com crear la identitat visual d’un artista amb Adam Smith

Workshop 2 (P4. Level 3)