Trobada d'autors SGAE amb autors internacionals: Shiva Feshareki i Fennesz

Room 15 (P5. Level 2)