Les noves fronteres de la computació espacial

Timoni West (Unity), Nomada Studio, Igal Nassima, Sergi Sagàs

Stage+D (P4. Level 1)