Del disseny centrat en l’usuari a la innovació centrada en la vida.

Stiven Kerestegian

Stage+D (P4. Level 1)