Challenge: Personalitzant espais físics mitjançant dades socials per ME by Meliá

SonarHub - Sónar+D Innovation Challenge

SonarHub - Sónar+D Innovation Challenge

SonarHub - Sónar+D Innovation Challenge