Challenge: Computació afectiva per aprenentatge en jocs
 per Telefónica Alpha

SonarHub - Sónar+D Innovation Challenge

SonarHub - Sónar+D Innovation Challenge

SonarHub - Sónar+D Innovation Challenge