Intel·ligència Artificial

La tecnologia que més interès provoca entre creadors i artistes