Javi Creus, Ideas for Change

Ideas for Change

Javi Creus és el fundador d’Ideas for Change –una consultora que ofereix estratègia i investigació basades en models col·laboratius i el programari lliure– i el cofundador de Pentagrowth. És un reputat estrateg en l'àmbit de l'economia col·laborativa i els models de negoci open source i p2p. Va fundar la incubadora Digital Mood i l'espai multidisciplinar Kubik, a més d'impartir classes de màrketing a ESADE. És el coautor de "We are not ants", conseller a Ouishare i secretari de l'Open Knowledge Foundation a Espanya.

Room +D (P5 - Level 3)

Ideas for Change - Sónar+D Barcelona 2018