Charles Lindsay, SETI Institute

Programa AIR del institut SETI

Charles Lindsay és artista i director del programa AIR del institut SETI. En el seu treball artístic crea entorns immersius, instal·lacions sonores i escultures fetes amb equipament aeroespacial reciclat i material biotecnològic. A més és membre del Guggenheim, del Center for Art and Environment del Nevada Museum of Arts, i l'innovador rere OSA EARS, un projecte amb seu a Costa Rica per enviar a tot el món, sons i dades de la selva en alta resolució i en temps real.

Stage+D (P4 Level 1)

SETI - Sónar+D Barcelona 2018