Alistair Alexander, The Glass Room

Cap de projecte per The Glass Room

Alistair Alexander, es cap de projectes i impulsor de dos de les seves exposicions més grans: The Glassroom Londres i The Glassroom New York (de les quals veurem una mostra a MarketLab). Investiga l'Internet of Things i l'impacte de l'AI en el sector de la logística i transports. Amb anterioritat va treballar en diverses ONGs en camps com els drets humans, el canvi climàtic i la salut, desenvolupant llocs web, eines interactives i accions on i offline.

Workshops 2 (P4 Level 0)

Stage+D (P4 Level 1)

Tactical Tech - Sónar+D Barcelona 2018