Soundcool

Soundcool està desenvolupat pel grup d'investigació d'Arts Performatives i Tecnologia  (PerformingARTech) establert a la Universitat Politècnica de València, dirigit pel Dr. Jorge Sastre. Aquest és un equip multidisciplinari que combina perfils artístics i científics, reunint músics, videoartistes, enginyers, educadors i experts en comunicació audiovisual. L'abast de Soundcool és internacional, ja que està sent utilitzat a Europa mitjançant diversos projectes Erasmus+ en països com Espanya, Portugal, Itàlia, Romania, etc; a l'Institut Tecnològic de Monterrey (Mèxic), universitat dins del Top 50 del QS World Ranking; i compta amb la col·laboració del professor Roger Dannenberg, director del Computer Music Group de la Carnegie Mellon University (EUA), i cocreador del famós programa d'edició d'àudio Audacity.

MarketLab (P4 Level 2 - Level 3)

MarketLab (P4 Level 2 - Level 3)

MarketLab (P4 Level 2 - Level 3)

Networking Bar (P4 Level 4)

Soundcool - Sonar+D Barcelona 2018