SGAE

La Societat General d’Autors i Editors (SGAE) es dedica a la  defensa i gestió col·lectiva dels drets de propietat intel·lectual dels seus més de 120.000 socis de l’àmbit de la música, les arts escèniques i l’audiovisual. La seva missió és la protecció i el repartiment de la remuneració dels socis per la utilització de les seves obres, i la gestió de llicències entre els clients del repertori dels socis.

El repertori que administra la SGAE és superior als deu milions d'obres musicals, dramàtiques, coreogràfiques i audiovisuals en virtut dels més de 250 acords de reciprocitat que té signats amb 149 societats d'autor estrangeres.

 


 

 

Networking Area (P5 - Level 1)

SGAE - Sónar+D Barcelona 2018