Ask Juliette: Com fer realitat el teu projecte d’art new media

Juliette Bibasse, Artistic director and curator

Workshops 2 (P4 Level 0)