Anàlisi de dades astronòmiques per aplicacions creatives.

Workshops 1 (P4 Level 0)