Sonar360º by MEDIAPRO

Sonar360º by MEDIAPRO és un espai dedicat al treball audiovisual fulldome. Les peces que aquí es presenten són experiències immersives on l'audiència està completament envoltada per imatge i so 360.