Challenge: El futur de l’educació

Alpha - Sonar+D Barcelona 2018