Más que la cara i altres experiments d’AR de Zach Lieberman

Zach Lieberman, Artist, professor and creative programmer