Realities +D

La selecció de Sónar+D amb els continguts audiovisuals i les plataformes tecnològiques més innovadores de l’any, que obren noves possibilitats tant narratives com de distribució i producció de continguts.