Lluís Nacenta, profesor, escritor i comisario. Director d’Hangar

Hangar