Sonia Fernández

Kibo Ventures

Sonia Fernández és sòcia a Kibo Ventures, un fons de capital risc amb seu a Madrid que inverteix en empreses en fase incipient dedicades a internet i a la tecnologia mòbil.