Sergio Albiac

Artista visual i tecnòleg

Artista visual i tecnòleg, Sergio Albiac experimenta en la intersecció de l'art tradicional i el codi informàtic generatiu. Programa aplicacions que transformen les dades en imatges per expressar idees sobre l'atzar, la bellesa, la identitat i el record. El resultat del seu procés artístic no sempre està preconcebut: pot ser una pintura, una impressió, una peça de videoart o una experiència interactiva basada en el núvol. Albiac utilitza programari fet per ell mateixper explotar d'una manera artística com la raó s'enfronta a l'emoció.

https://www.sergioalbiac.com/

Networking Area (P4 Level 5)