Sean Caruso

Société des Arts Technologiques

Artista digital especialitzat en entorns immersius i tècnic del programa de residències artístiques del SAT.

Sonar360º by Movistar+ (P5 Level 0)

Networking Area (P4 Level 5)