Liz Fleming

Adara Ventures

Liz Fleming és la directora d'Adara Ventures, una companyia de capital risc espanyola dedicada a invertir en empreses tecnològiques en fase inicial.