Ernest Sánchez

Entrée Capital

Ernest Sánchez és el soci europeu d'Entrée Capital (Israel) un fons de capital risc per a empreses en diversos estadis: seed, primera etapa i en fase de creixement de tot el món. El seu èxit més recent és Snapchat, i gestionen una cartera de 37 empreses, 20 de les quals han estat èxits des de 2004.