Ernest Iguacen

Manager de Sitka Capital

Ernest recentment s'ha incorporat a l'equip de Sitka Capital on gestiona una cartera de 20 startups relacionades amb l'e-commerce, FinTech, mercats, mitjans digitals i aplicacions de salut. El principal objectiu que té és ajudar a les empreses a trobar fund-seed en fases inicials, equilibrant al mateix temps la cartera de Sitla amb inversions no només en empreses preseed sense volum de negocis, sinó també en empreses amb ingressos significatius. A més, Ernest gestiona Sitka Ban, la xarxa de business angels de Sitka amb més de 110 membres que promou la co-inversió amb business angels internacionals, al mateix temps que ofereix flux internacional d'ofertes, organitza fòrums mensuals d'inversió i sessions de formació en línia pels membres.