Enrique Sarasola

Room Mate Hotels & BeMate.com

Enrique Sarasola és el president i fundador de Room Mate Hotels i BeMate.com (España).