Elena de Benavides

Climbcrew VC / VC of Gala Capital

Elena de Benavides. Gestora de fons a Climbrew, un fons de capital risc que inverteix en startups tecnològiques en les seves fases més inicials. També és directora d'inversió a Gala Capital, una empresa espanyola de capital risc que inverteix en startups nacionals.