Bas Grasmayer

Music x Tech x Future / IDAGIO

Bas Grasmayer és estrateg digital i fundador de l'agència i newsletter MUSIC x TECH x FUTURE, en la qual es debaten tendències i innovació tecnològiques, i el seu impacte en la indústria musical. Assessora startups, segells discogràfics i artistes en matèria d'innovació, expansió i monetització. També es director de producte d'IDAGIO. Els seus articles s’han publicat o esmentat en mitjans com ara Forbes, Quartz, Hypebot, Techdirt i Music Ally.

Stage+D (P4 Level 1)

Networking Area (P4 Level 5)