Inveready

Inverready és un dels principals fons de capital de risc de fase inicial a Espanya. A través dels seus sis fons, inverteix en empreses tecnològiques, amb models de negocis innovadors i potencial d'alt creixement. Inverready té més de 80 companyies que són líders en els seus respectius mercats.

http://inveready.com/