Encomenda Smart Capital

Un Super Angel Fund, amb més de 10 anys d'experiència en startups, creant companyies pròpies, assessorant startups tecnològiques i invertint. Recolzen els equips d'emprenedors en les principals àrees de negoci per les que desenvolupen amb èxit els seus projectes i els preparen per al següent nivell: presa de decisions estratègiques, l'organització, el control i la planificació financera, el desenvolupament de negoci i obertura d'oportunitats, la recerca de talent, l'anàlisi dels principals indicadors de negoci, la planificació de producte i el fundraising de rondes següents.

https://encomenda.com/