Barcelona Activa

Durant 30 anys, Barcelona Activa ha promogut el desenvolupament econòmic de Barcelona i la seva àrea metropolitana. És l'organisme responsable per impulsar polítiques econòmiques i desenvolupament local per assegurar una millor qualitat de vida als ciutadans de Barcelona, a través de la promoció de l'ocupació, el foment de l'emprenedoria i recolzant a les empreses des de l'economia plural, social i solidària.

http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/

Room+D by Sacem (P4 Level 0)

Barcelona Activa - Sónar+D Barcelona 2017