Creació de comportament a través del moviment (Taller de robòtica)

Workshops (P4 Level 3)