Tech shows

Sónar+D s’alimenta del talent i la programació musical de Sónar. Els espectacles amb l’etiqueta +D són propostes en directe que parteixen de la interacció entre creativitat, música, tecnologia i innovació.