Sostenibilitat a l’era digital de la música: Què farà falta?