Decentralize: Els blocs de la nova distribució cultural, el Blockchain