Objectes
perduts

Tot el que no sigui reclamat als punts d'informació del festival, serà enviat a les nostres oficines. Escriu un e-mail a [email protected] a partir del dilluns 18 amb la descripció del que has perdut. Si ho tenim, ho podràs passar a recollir per les nostres oficines. Reservarem els objectes perduts fins al divendres 6 de juliol. El dilluns 9 de juliol els objectes seran entregats a l'autoritat corresponent.