Creativity,
Technology
& Business
14, 15, 16, 17
June 2017
Barcelona
Notícies

Intervenció sonora a transient senses per Lucio Capece

11/06/2015

Els dies 18 i 19 de juny, l’artista Lucio Capece, realitzarà intervencions sonores a la instal·lació transient senses d’Alex Arteaga al Pavelló Mies van der Rohe.

Inspirant-se en la naturalesa arquitectònica del pavelló –on no existeix una delimitació clara entre l’interior i l’exterior– i en la peça d’Arteaga, que porta l’exterior sonor de l’edifici cap a l’interior. Capece proposa fer el contrari: portar l’interior a l’exterior.

Els dies previs a les seves intervencions realitzarà gravacions a dins del pavelló. Aquests enregistraments es faran ubicant micròfons dins de tubs de cartró de diferents longituds. Gràcies al fenòmen de la ressonància, s’obté un “drone” –o so sostingut– que varia en funció de la longitud del tub utilitzat i l’angle de la sala des d’on es fa l’enregistrament.

Amb aquest contingut sonor, Lucio Capece, crearà una peça que combinarà les diferents freqüències sonores presents a la sala i les reproduirà a travès d’un sistema d’altaveus en dues sessions diferents.

El dia 18 de juny de 7:00 a 8:00 del matí tindrà lloc la primera intervenció amb la qual Capece vol reflexar a l’exterior el treball que fa Alex Arteaga a l’interior de la sala. Situarà un sistema d’altaveus flotants a la piscina exterior, en els murs de la piscina i a l’aire, suspesos mitjançant globus d’heli com una manera de portar l’interior  a l’exterior.

El mateix dia després d’una pausa –de 9:00 a 10:00 – farà una altra intervenció a l’exterior del pavelló, basada en l’espai de la piscina i el seu voltant, jugant amb les dimensions de la piscina i el volum d’aigua que conté, amb la intenció de representar l’exterior en si mateix.

El divendres dia 19 de juny es faran les mateixes intervencions però amb ordre invers, fent que la transició sonora interior-exterior es correspongui amb el pas del dia a la nit i viceversa. Les dues intervencions del divendres es realitzaran a la tarda de 18:00 a 19:00 i de 20:00 a 21:00.

 

Related