Creativity,
Technology
& Business
14, 15, 16, 17
June 2017
Barcelona
Event

El show de Martin Messier al Mazda Space des de dins

Hi ha multitud de freqüències en l’aire i hi ha maneres de transduir aquestes freqüències. Aquest és el punt de partida de Field, el darrer espectacle de Martin Messier que va tenir lloc el passat dia 17 de març al Mazda Space. L’artista canadenc va representar –mitjançant llum i so– fluxos d’energia movent-se d’un punt a un altre. Un autèntic homenatge a l’electromagnetisme.

YouTube Preview Image